مردی که هنگام استفاده از خاک زغال تهران حادثه آفرید!

وابستگی فزاینده به تولید برق با سوخت زغال سنگ باعث انباشت مقادیر انبوه احتراق زغال سنگ توسط محصولاتی مانند خاک زغال تهران و خاکستر پایین شده است که به عنوان زباله های جامد مشکل ساز در سراسر جهان در نظر گرفته می شوند.

با استفاده مفید در مقادیر بسیار کمتر، هر ساله مقدار زیادی خاکستر بادی در زمین های زراعی ریخته می شود که منجر به تخریب و آلودگی زمین و آب های زیرزمینی می شود.

با این حال خاکستر بادی به عنوان یک بهبود دهنده خاک مفید شناخته می شود که خواص آن برای افزایش حاصلخیزی و بهره وری خاک مرتبط است.

خاکستر بادی پتانسیل بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را دارد و منبعی از مواد مغذی ماکرو و میکرو گیاهی است که به راحتی در دسترس است.

خاک

به خصوص برای کشورهایی که خاک آنها دارای محدودیت های ساختاری و تغذیه ای ذاتی برای کشت هستند و نیاز به مدیریت گران قیمت و فشرده دارند، خاکستر بادی راه حلی ممکن برای بهبود عملکرد محصول و افزایش امنیت غذایی ایجاد می کند.

در عین حال، خاکستر بادی اضافه شده به خاک می‌تواند با افزایش ریزاقلیم خاک‌ها برای تسهیل رطوبت‌سازی مواد آلی برای تولید اشکال پایدار کربن خاک، در ترسیب کربن زمینی نقش داشته باشد.

این مقاله به بررسی مطالعات خاکستر بادی به عنوان یک اصلاح کننده خاک می پردازد تا دیدگاهی جامع از امکان استفاده از خاکستر بادی در زمین های کشاورزی برای بهبود بهره وری خاک و در عین حال برداشت از مزایای احتمالی ترسیب کربن ارائه دهد.

برخی از اثرات نامطلوب شناسایی شده افزودن خاکستر بادی که می تواند مانع رشد محصول در خاک های اصلاح شده به ویژه در کاربردهای طولانی مدت شود، استفاده بالقوه آن را در زمین های قابل کشت محدود کرده است.

با این حال، کار تحقیقاتی بیشتر بر روی شکاف های موجود در دانش که باید پر شود (به ویژه در مورد میزان کاربرد مناسب و آلودگی محیطی احتمالی) ممکن است به استخراج حداکثر مزایای خاکستر بادی از نظر بهبود خاک و دفع زباله کمک کند.