ماشین اسباب بازی بزرگ دسته دار که هوش کودکان را دو برابر میکند!

ماشین اسباب بازی بزرگ دسته دار نشان‌دهنده اسباب‌بازی‌های محبوبی هستند که در اکثر صندوق‌های اسباب‌بازی و مهدکودک‌ها یافت می‌شوند.

اگرچه قرار است از آنها روی زمین و تشک بازی استفاده شود، اما در این مقاله 10 راه دیگر برای بازی با آنها را کشف خواهید کرد. به هر حال، هیچ چیز بهتر از ایجاد فعالیت های جدید با استفاده از موادی که از قبل در دست داریم وجود ندارد.

از ماشین های اسباب بازی خود به عنوان قلم مو استفاده کنید. به سادگی چرخ ها را در رنگ فشار دهید و به کودکان اجازه دهید آنها را روی قطعات بزرگ مقوا بپیچانند.

اسباب بازی

شما به ماشین های اسباب بازی و مقوا نیاز دارید. ماشین‌های اسباب‌بازی خود را روی مقوا بچینید و خطوط هر یک را مشخص کنید. از بچه ها بخواهید که هر ماشین اسباب بازی را با شکل درست مرتبط کنند.

از نوار چسب رنگارنگ برای کشیدن یک مسیر طولانی در کف مهد کودک خود استفاده کنید. ماشین‌های اسباب‌بازی تهیه کنید و بچه‌ها را تشویق کنید تا یکی را انتخاب کنند که می‌توانند در مسیر رانندگی کنند.

خانه ها و گاراژهای کوچک را در طول مسیر اضافه کنید. در صورت تمایل، از بچه ها بخواهید جعبه های مقوایی را برای نشان دادن این ساختمان ها و هر ساختمان دیگری که می خواهند در مسیر شما اضافه کنند تزئین کنند.

توجه: این یک فعالیت روز بارانی عالی است.

شما به چندین جعبه مقوایی کوچک نیاز دارید. با گروه خود، هر جعبه را با استفاده از رنگی متفاوت به عنوان بخشی از فعالیت هنری و صنایع دستی رنگ آمیزی کنید.

پس از خشک شدن رنگ، جعبه ها را روی زمین قرار دهید. کودکان از چرخاندن ماشین های اسباب بازی به سمت گاراژهایی که ایجاد کرده اند لذت خواهند برد.

آنها را تشویق کنید تا هر ماشین را به یک گاراژ با رنگ مربوطه مرتبط کنند (مثال: یک ماشین قرمز در یک گاراژ قرمز).