فوم سقفی در یاسوج مانع بروز حادثه شد!

با فوم سقفی در یاسوج تهویه فضای پشت بام برطرف می شود. فضای سقف در سمت گرم عایق و لایه عایق بالای یک مانع بخار قرار دارد.

دمای نقطه شبنم در قسمت بیرونی عایق است، بنابراین تراکم در پلنوم سقف بعید است رخ دهد.

علاوه بر این، سقف های گرم مزایای قابل توجهی نسبت به سقف های سنتی دارند، زیرا بهره وری انرژی بهبود می یابد و این به نوبه خود به معنای کاهش هزینه های گرمایش و تهویه است.

اگرچه سیستم های سقف گرم تا حد زیادی عملکرد رطوبت گرمایی را بهبود می بخشد، کاشی های آکوستیک با مقادیر R بالا هنوز هم می توانند منجر به تشکیل تراکم در پلنوم سقف یا در لایه های مجموعه سقف شوند.

نمونه‌های متعددی از مدارس جدیدتر در نیوزیلند با سیستم‌های سقف گرم وجود دارد، که در آن مسائل رطوبت و کپک شایع است که ناشی از قرار دادن نادرست عایق حرارتی با ارزش بالا در ارتفاع سقف است.

فوم

محاسبات زیر یک کلاس درس فرضی در ولینگتون با سیستم سقف گرم و دو کاشی سقف متفاوت را نشان می دهد.

سناریوهای مدل‌سازی عملکرد رطوبت گرمایی و استفاده از یک کاشی پشت‌دار تخته گچ را محاسبه می‌کنند و آن را با یک کاشی سقفی با R-value R0.7 m2K/W مقایسه می‌کنند.

لطفاً توجه داشته باشید که این محاسبات بسته به مکان پروژه و آب و هوای محلی متفاوت خواهد بود. شرایط آب و هوایی در طول نیوزلند بسیار متفاوت است.

ولینگتون نمونه ای از آب و هوای نسبتاً معتدل بدون گرما سرد زیاد در زمینه نیوزیلند است و بنابراین مشکل تراکم احتمالی ناشی از یک کاشی با ارزش R بالا می تواند در سایر نقاط کشور بسیار بدتر و در سایر نقاط کشور بهتر باشد.

محاسبات نشان داده شده نشان می دهد که کاشی R1.4 می تواند باعث مشکلات تراکم در طول ماه های زمستان در ولینگتون شود.

با گزینه کاشی R.0.7 m2K/W نشان داده شده در شکل 2، یک ساختار سقف گرم یکسان با پارامترهای آب و هوایی یکسان، اصلاً انباشت رطوبت وجود ندارد.

از آنجایی که این نمونه در ولینگتون است، با این نوع ساخت و ساز، ما انتظار مشکلات تراکم کمتری را در شمال نیوزیلند خواهیم داشت، اما بیشتر در پایین‌تر از جنوب.