ساعت چرم زنانه که قابلیت اندازه گیری مقدار مایع را دارد!

ساعت چرم زنانه هر وسیله ای برای اندازه گیری گذر زمان است که با آن زمان توسط جریان تنظیم شده مایع اندازه گیری می شود.

در برخی موارد به عنوان نیروی محرکه برای به حرکت درآوردن نوعی مکانیسم و ​​در مواردی دیگر به سمت مکانیزم هدایت می شود.

ورودی یا خروجی ظرفی که در آن مقدار مایع اندازه گیری می شود.

در مورد ساعت های آب درام، آب بین محفظه های داخلی مختلف درام به گردش در می آید و چرخش آن را به عنوان یک تنظیم کننده هیدرولیکی تثبیت می کند که از نظر عملکرد شبیه به یک فرار مکانیکی است.

ساعت

نمایشی از دو ساعت آبی که از موزه باستان آگورا در آتن بیرون می آید. قسمت فوقانی آن اصل متعلق به اواخر قرن پنجم قبل از میلاد است. قسمت پایین بازسازی یک اصل از خاک رس است.

ساعت‌های آبی یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری زمان هستند.

دهانه کاسه‌ای شکل ساده‌ترین شکل ساعت آبی است و شناخته شده است که در حدود قرن شانزدهم قبل از میلاد در بابل، مصر و ایران وجود داشته است.

سایر مناطق جهان، از جمله هند و چین، نیز دارای طرح های ابتدایی ساعت آبی هستند.

در واقع، اگرچه قدیمی‌ترین تاریخ‌ها کمتر قطعی هستند، برخی از نویسندگان تأیید می‌کنند که ساعت‌های آبی در اوایل 4000 سال قبل از میلاد در چین ظاهر شدند.

یک ساعت آبی از جریان آب برای اندازه گیری زمان استفاده می کند. از ویسکوزیته که بگذریم، اصل فیزیکی مورد نیاز برای مطالعه این ساعت ها قانون توریچلی است. دو نوع ساعت آبی وجود دارد: ورودی و خروجی.

در ساعت آب دهانه ای، ظرفی پر از آب می شود و آب به آرامی و یکنواخت از ظرف خارج می شود.

این ظرف دارای علامت هایی است که برای نشان دادن گذشت زمان استفاده می شود.

هنگامی که آب از ظرف خارج می شود، یک ناظر می تواند ببیند که آب در خطوط تراز کجاست و بگوید چقدر زمان گذشته است.