با سویا برای دان مرغ به درمان سریع کمر درد بپردازید

منبع انرژی جوجه ها:
اگرچه خوراک طیور به‌دست‌آمده از سویا منبع غنی پروتئین است، اما از نظر انرژی نیز انرژی بالایی دارد.

اما از نظر تامین انرژی، سویا در مقایسه با سایر دانه های روغنی ضعیف است و کربوهیدرات های موجود در آن به سختی هضم می شود که این یک نقطه ضعف است.

منبع انرژی جوجه ها

جالب است بدانید که برای تامین نمودن خوراک جوجه ها از سویا برای دان مرغ استفاده می نمایند.

سویا

در نتیجه تحقیقات، اگرچه سویا 10 درصد نسبت به ذرت انرژی دارد، اما میزان انرژی متابولیزه شده 72 درصد ذرت است. بنابراین به منظور افزایش انرژی فرآورده های سویا، تغییری در فرآیند تولید ایجاد می شود.

تغییر ایجاد شده در تولید فرآورده های سویا، باقی ماندن مقدار کمی از حق در فرآیند فشردن است. بنابراین انرژی حاصل از این منبع غذایی افزایش می یابد.

📢 مهم! تغذیه جوجه ها از نظر سلامت و کارایی مهم است. و بنابراین، پرورش دهندگان مرغ که به صورت تجاری تأسیس شده اند، باید در مورد جیره غذایی جوجه ها بیاموزند و حتی با یک متخصص مشورت کنند.

به همین دلیل توصیه ما این است که مقاله ما در مورد جیره غذایی در پرورش مرغ رومینگ را مطالعه کنید.

انرژی حاصل از فشرده شدن روغن کامل کنجاله سویا 2440 کیلوکالری بر کیلوگرم است و اگر در نظر بگیریم که 18 درصد چربی پس از فرآیند فشردن باقی می ماند، میزان کالری آن بین 3300 – 3350 کیلوکالری بر کیلوگرم خواهد بود. انرژی قابل سوخت و ساز کیک سویا که با روش های مختلف فشرده شده و روغن نگهداری شده با ارزش 6 تا 8 درصد بیشتر از کنجاله سویای فرآوری شده با حلال است.

جیره غذایی برای پرورش طیور مهم است. و به همین دلیل است که کارشناسان ما مقاله ای در این زمینه به اشتراک می گذارند. برای اطلاعات بیشتر توصیه می کنم مقاله ما در مورد جیره غذایی در پرورش مرغ رومینگ را مطالعه کنید.